Assegurances de Vida Risc

GARANTIA PRINCIPAL

  • Defunció: Pagament del capital contractat, en cas de defunció de l’assegurat.

GARANTIES COMPLEMENTÀRIES (generen pagaments de capital addicional)

  • Invalidesa absoluta i permanent: Pagament del capital contractat, si l’assegurat queda invàlid de manera permanent i absoluta per a tot treball remunerat.
  • Mort per accident: Pagament del capital contractat, addicional al de mort si l’assegurat mor a conseqüència d’un accident indemnitzable.
  • Mort per accident de circulació: Pagament del capital contractat, addicional al de mort per accident, si la causa de la mort de l’assegurat és l’accident de circulació. Aquesta garantia només podrà ser contractada conjuntament amb l’anterior.
  • Invalidesa absoluta i permanent per accident: Pagament del capital contractat, addicional al d’invalidesa absoluta i permanent, si la causa de la invalidesa de l’assegurat és l’accident.
  • Invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació: Pagament del capital contractat, addicional al d’invalidesa absoluta i permanent per accident si l’assegurat s’invalida a causa d’un accident de circulació. Aquesta garantia només podrà ser contractada conjuntament amb l’anterior.
  • Greus malalties: Pagament del capital contractat (màx 180.000) si l’assegurat se li diagnostica alguna de les malalties, o pateix alguna de les intervencions cobertes per aquesta garantia. Aquestes malalties són: càncer, infart de miocardi, accident cardiovascular, insuficiència renal, operació by pass o pont coronari, paràlisi i trasplantament d’òrgans vitals.