Assegurances d'Estalvi-Inversió

Assegurança Estalvi PIES

Creats arran de la llei 35/2006 de 28 de novembre, l’estalvi PIES (Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic) són assegurances de vida que permeten canalitzar un estalvi a llarg termini amb l’objectiu que el titular pugui constituir un capital, normalment amb rendibilitat garantida i sempre amb un excel.lent tractament fiscal, destinat a convertir-se al venciment en forma de renda vitalícia, amb la qual cosa no haurà de tributar res en l’IRPF pel rendiment obtingut.

D’aquesta manera, s’ofereix un instrument d’estalvi amb cost fiscal zero, alhora que es garanteixen rendes mensuals a futur que serviran per complementar altres ingressos del titular, ajudant a mantenir o millorar el seu nivell de vida.