Assegurances de Salut

  • Reemborsament de despeses: Vostè pot triar amb total llibertat el metge i / o hospital on acudir en cada situació, i posteriorment recuperar les despeses ocasionades, segons límits i percentatges establerts a la pòlissa. Si va a un dels serveis mèdics Recomanats no haurà de realitzar cap desemborsament, únicament identificar-se com assegurat amb la seva targeta mèdica.
  • Quadre mèdic: El metge i / o hospital es tria segons els especialistes que estiguin en el quadre mèdic de cada companyia.