Assegurances de Baixa per Malaltia i Accident

Assegurança especialment recomanat per a Autònoms i persones que pateixen una pèrdua econòmica important en el cas d’estar de baixa laboral.

Cobertures per accident i malaltia o només malaltia. Diferents durades del subsidi a percebre, diferents franquícies a escollir.