Els nostres serveis

Segurnou Corredoria d’assegurances

Un món de serveis a la seva disposició

Segurnou ofereix serveis integrals a particulars, empreses i col·lectius sigui quin sigui el seu sector de desenvolupament.

En les següents seccions podrà obtenir informació dels productes de risc i plans integrals més característics pensats per les seves necessitats.

Si vostè o la seva empresa requereixen cobrir altres necessitats, pot contactar mitjançant els enllaços que trobarà a la secció de contacte. Analitzarem, l’assessorarem i li dissenyarem un pla específic i adequat a les seves necessitats.

Assegurances per a Particulars

Productes Si desitja informació detallada de cadascun dels nostres productes de risc pot consultar-los en la secció de productes. Els trobarà agrupats en funció de les següents categories

Combinats

Informació detallada dels rams de comerç, comunitats i de llar amb especificació d’algunes de les garanties més usuals de cadascun d’ells.

Vehicles

Bàsicament informació dels rams d’automòbils i camions, embarcacions, de ciclomotors i motocicletes, detallant àmpliament cadascuna de les garanties pròpies d’aquests productes. Es detallen alhora els condicionats i les sumes assegurades en les cobertures de cada risc.

Responsabilitat Civil

Productes exclusius de responsabilitat civil en el cas d’agressió d’animals (domèstics), comunitats, familiar, i les relacionades en els comerços, r.c.explotació, r.c. patronal o productes.

Pensions, Estalvi / Inversió

Productes d’inversió subjectes a la tributació i els seus pertinents avantatges fiscals tant dels fons d’inversió en valors mobiliaris, amb les seves diferents modalitats de risc, com altres productes essencialment pensats per l’estalvi a llarg plaç com plans de pensions o de jubilació.

Vida i Salut

En aquest apartat trobarà informació referent als productes que asseguren la seva persona i/o familiars. Assegurances d’accidents, previsions, subsidis, salut, i vida risc. Podrà triar entre les diferents modalitats la que millor s’adeqüi a les seves necessitats.

Si els productes exposats no cobreixen satisfactòriament les seves expectatives, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, analitzarem personalment el seu cas en particular i buscarem la solució adequada a la seva necessitat.
Per això, pot visitar la secció de contactes.

Empreses, Col·lectius i Administracions Públiques

Hem creat la societat NOU-RISC CONUSLTING S.L. com a Gerència de Risc o RISK MANAGEMENT

Podem definir-ho com el procés de planificar, organitzar, dirigir i controlar els recursos i activitats d’una empresa, per minimitzar els efectes adversos dels successos accidentals que li afectin, al menor cost possible.

Entenem el Risk Management, como l’aplicació de les tècniques d’identificació, evaluació i control dels riscos en l’empresa.
El nostre servei inclou:

 • Inspecció d’ingenieria – Es realitza mitjançant enginyers especialitzats en prevenció i seguretat.

Identificació, valoració, anàlisi i avaluació de riscos.

A partir de l’informe d’inspecció treballem amb tots els departaments implicats per estudiar els nivells de probabilitat i gravetat d’ocurrència.

 • S’inclouen a l’informe les recomanacions de millora de risc i el càlcul detallat dels escenaris que es poden produir en cas de sinistre.

Anàlisi del programa d'assegurances.

 • Estudi detallat dels contractes d’assegurança vigents.
 • Disseny del programa d’assegurances i proposta de la política a seguir.
 • Càlcul dels nivells de retenció.
 • Transferència mitjançant clàusules en contractes mercantils.

Predicció, prevenció, protecció.

Desenvolupament del Pla de control i millores per eliminar o reduir els riscos.

 • Elaboració de Plans de emergència i contingència.

Financiació dels riscos.

Retenció Franquícies, carències, deduïbles, límits d’indemnització…

 • Transferència Contracte diferent de l’assegurança: clàusules d’exoneració, subcontractacions…
 • Pòlissa d’assegurança (contractació mitjançant la corredoria)
 • Programar el finançament a mida de l’empresa per al pagament mensual de totes les seves assegurances.

Missió i Actuació.

Proporcionem als gestors eines d’ajuda en la presa de decisions respecte les polítiques de prevenció i finançament de riscs idonis per l’Empresa.

 • Efectuem l’anàlisi, seguiment i control dels riscos, de l’actuació de la corredoria, de les pòlisses, capitals assegurats i sinistralitat.
 • Coordinem les millores i adaptacions pertinents en funció de l’evolució de l’empresa.
 • Col.laborem en l’elaboració de plans d’emergència i contingència.
 • Col.laboració amb departament de Seguretat-Enginyeria.
 • Pla d’Emergència.
 • Pla de Contingència.
 • Informes periòdics.
 • Estudi professional dels riscos.
 • Coneixement del mercat Control extern.

Beneficis

 • Millores en prevenció de sinistres
 • Reducció de danys en accidents
 • Celeritat en la recuperació d’activitat
 • Coneixement de la situació actual
 • Qualitat i adaptació de les cobertures
 • Optimització en primes d’assegurances
 • Menor dedicació dels directius a la gestió de prevenció -assegurances

Accés a la seva informació (en construcció)

Segurnou, li ofereix a vostè com client la possibilitat d’accedir de forma exclusiva a la informació concernent a les seves pòlisses contractades i interactuar amb el sistema.

Per tenir accés a la base de dades haurà de registrar-se com usuari de l’aplicatiu mitjançant l’enllaç existent a la secció e-client. Se li facilitarà un login i un password per a que pugui accedir per primera vegada. Si ja està registrat se li permetrà en aquesta pantalla modificar la seva contrasenya si ho desitja.

Un cop s’hagi identificat i validat les seves dades, el sistema li donarà accés a una pantalla de consulta.

En aquesta pantalla, tindrà accés a modificar les seves dades personals i a consultar les pòlisses, els últims rebuts i els sinistres que tingui. Podrà sol.licitar online els canvis que cregui oportuns.

Per modificar les dades personals haurà de prémer l’enllaç habilitat per aquest fi, li mostrarà un pantalla des de la qual podrà esmenar possibles errors o bé efectuar modificacions. Per a que tinguin efecte els canvis realitzats haurà de prémer el botó d’ “Enviar”.

Des d’aquesta pantalla de consulta de pòlisses, rebuts i sinistres, prement l’enllaç existent, pot sol.licitar mitjançant la pantalla que apareixerà:
 • Modificar la domiciliació bancària
 • Modificar el risc assegurat
 • Declaració de sinistre
 • Canviar la forma de pagament

Recordi que ha de prémer el botó d’ “Enviar” una cop efectuada la sol.licitut per a que aquesta prosperi.

Segons les modificacions que vulgui efectuar li facilitarem una sèrie de documents en diferents formats que podrà descarregar, complimentar i posteriorment remetre’ns per correu electrònic com document adjunt. Per això, pot visitar la secció de documents, on podrà descarregar: declaracions amistoses per sinistres d’autos i de diversos, tramitacions d’altes i de baixes de membres per pòlisses de col.lectius i, molts altres que poden ser-li d’utilitat.

 

Productes

 • Automòbils i embarcacions

 • Combinats: Llars, Comerços, Comunitats, Caça/Pesca i Defensa Jurídica

 • Industrials: PIME, Transports, Maquinaria, Construcció

 • Responsabilitat Civil

 • Pensions, Estalvi / Inversió, Rendes Vitalícies

 • Accidents, Subsidis, Vida i Salut