Mes: Novembre 2015

Liability of Directors and Senior Officers D & O

Liability of Directors and Senior Officers D & O The reform of the Companies Act 2003, the new Concursa’l Law, the Law of Transparency and the Code ofGood Governance means greater vigilance on the decisions of managers and directors of companies, andrepresents increase in the liability regime of the charges and owners of these companies. […]

27 de Novembre de 2015 -

Life insurance risk

Visit. .. save 20% on life insurance from your bank. EXAMPLES OF LIFE–INSURANCE RISK. Capital of 100.000€ for death or disability: Age 25 112,00 € 30 120,00 € 35 139,00 € 40 200,00 € 45 357,00 € 50 528,00 € 55 925,00 € 60 1.315,00 €

27 de Novembre de 2015 -

Responsabilitat Civil d’Administradors

Responsabilitat Civil d’Administradors i Alts Directius D & O La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i administradors de les empreses, i suposa un augment del regim […]

25 de Novembre de 2015 -

ASSEGURANÇA DE VIDA RISC

Visiti’ns. .. s’estalviarà d’ un 20% a un 30% de l’assegurança de vida del seu banc o caixa. EXEMPLES D’ASSEGURANCES DE VIDA-RISC. Capital de 100.000€ per mort o invalidesa: EDAT PRIMA 25 112,00 € 30 120,00 € 35 139,00 € 40 200,00 € 45 357,00 € 50 528,00 € 55 925,00 € 60 1.315,00 €

25 de Novembre de 2015 -

Seguro de Vida Riesgo

Visítenos. .. ahorrará de un 20% a un 30% del seguro de vida de su banco o caja. EJEMPLOS DE SEGUROS DE VIDA–RIESGO. Capital de 100.000 € por muerte o invalidez: EDAD PRIMA 25 112,00 € 30 120,00 € 35 139,00 € 40 200,00 € 45 357,00 € 50 528,00 € 55 925,00 € 60 1.315,00 €

20 de Novembre de 2015 -

Responsabilidad Civil de Administradores

Responsabilidad Civil de Administradores y Altos Directivos D&O La reforma de la Ley de Sociedades del año 2003, la nueva Ley concursal, la Ley de Transparencia y el Código de Buen Gobierno significan una mayor vigilancia sobre las decisiones adoptadas por los gestores y administradores de las empresas, y supone un aumento del régimen de […]

20 de Novembre de 2015 -