Assegurances de Plans i Fons de Pensions

Els plans i fons de pensions són un producte d’estalvi finalista i permeten constituir de forma totalment flexible un capital que rebrà en el moment de la seva jubilació, mitjançant aportacions realitzades per ell mateix. A més, aquest instrument cobreix també les contingències d’invalidesa permanent (excepte la parcial) i de mort, a més de gaudir de liquiditat en cas de malaltia greu o atur prolongat. Per tant, ofereix igualment cobertura davant situacions de risc, i malgrat que és un producte de mitjà i llarg termini, ofereix al titular plena disponibilitat del seu estalvi en cas de necessitat. Les aportacions realitzades al Pla gaudeixen de grans avantatges fiscals ja que l’empresa se les dedueix en el seu impost de societats i el treballador es les desgrava a la base imposable del seu IRPF.